Kontakt

Jozef Máňa
Kvetná 20Jozef Máňa
Rapovce

Tel.: 0948 001 060
E-mail: mana@zabradlie.com

IČO: 37756214
DIČ: 1042945618
Ne plátca DPH

IBAN: SK5409000000005061054347
BIC: GIBASKBX

Nerezové zábradlie  Nerezové zábradlie
Hliníkové brány  Hliníkové brány
Celková tvorba  Celková tvorba